història

Origen

Josep Arasa

Soci Fundador
In memoriam

Juli de Miquel

Soci Fundador

EUROFORO ADVOCATS

L’any 1951 JOSEP ARASA I SEÑAL (+2018), amb la carrera de Dret per la Universitat de Barcelona i després de dos anys de passantia, inicia la seva activitat professional obrint el seu propi despatx. Amb el pas dels anys, l’activitat creix i amplia el nombre de col·laboradors. El 1971 JOSEP ARASA I SEÑAL i JULI DE MIQUEL BERENGUER, després d’uns anys d’experiència conjunta, decideixen donar un nou impuls al despatx i creen una societat professional amb la idea de generar una marca de qualitat en l’àmbit de l’advocacia, presidida per la responsabilitat i la confiança del client.

Així va néixer, ara fa 50 anys, ARASA DE MIQUEL ADVOCATS ASSOCIATS. Durant aquest període, ha sabut mantenir la filosofia inicial i alhora s’ha anat expandint al llarg dels anys amb la incorporació de nous socis i associats especialitzats en els diferents àmbits de la pràctica professional.

El 2014 ARASA DE MIQUEL ADVOCATS ASSOCIATS engega EUROFORO ADVOCATS, un nou projecte il·lusionador que ha suposat la incorporació de professionals del dret independents, units per una relació estable, amb l’objectiu d’abastar camps del dret que fins aleshores no formaven part de la pràctica diària d’ARASA DE MIQUEL ADVOCATS ASSOCIATS.

EUROFORO ADVOCATS és una autèntica associació professional estable i duradora basada en els mateixos principis de dedicació, responsabilitat, ètica professional i confiança que hem mantingut des dels inicis i volem continuar mantenint.

LA NOSTRA IDENTITAT

ELS NOSTRES VALORS

Per poder garantir un servei eficaç que asseguri l’èxit és necessari conèixer perfectament el client, les seves necessitats i el seu negoci. Per això, a EUROFORO ADVOCATS els socis es comprometen personalment en tots i cadascun dels casos.

INTEGRITAT I ÈTICA

CONFIANÇA I TRACTE PERSONAL

EXPERIÈNCIA

PROFESSIONALITAT I RESPONSABILITAT

DEDICACIÓ I IMPLICACIÓ

ASSESSORAMENT INTEGRAL

EL NOSTRE TALENT

EL NOSTRE EQUIP

EUROFORO ADVOCATS està format per advocats experts que ofereixen els seus serveis en totes les especialitats i àmbits del dret, avalats per una formació sòlida i una experiència contrastada.

consultes

Voleu fer una consulta sobre algun cas?
Poseu-vos en contacte amb els nostres advocats experts