La Llei de segona oportunitat a Totsantcugat

Tal i com ja detallavem a la nostra noticia de 11 de març de 2022, la Llei de la segona oportunitat permet que el deutor, persona física aclaparada pels seus deutes, pugui acudir a un procediment judicial que li permetrà, sota certes condicions, obtenir una resolució judicial que li suposi l’exoneració o condonació dels deutes no pagats, conegut amb l’acrònim “BEPI” (benefici d’exoneració del passiu insatisfet).

Des d’Euroforo Arasa de Miquel, hem analitzat per a Totsantcugat.cat les possibilitats que ofereix aquesta llei, amb el fi de donar als ciutadans la possibilitat de valorar aplicar-la a la seva situació. Podeu llegir l’article complet a la seva web: https://www.totsantcugat.cat/actualitat/societat/llei-segona-oportunitat-ajuda-comencar-nou-si-saps-com-fer-ho_2164837102.html

Euroforo Arasa de Miquel queda a disposició dels seus clients, tant a Barcelona com a les noves oficines de Sant Cugat, per a assistir amb aquesta nova mesura.

Compartir