Euroforo analitza el valor de referencia a Totsantcugat

El nou valor de referència, que no és el valor cadastral, té la consideració de valor mínim per les operacions immobiliàries que es formalitzin a partir de l’1 de gener de 2022. Per tant, té repercussió directa en els següents tributs:

  • Impost de transmissions patrimonials ITP- compravendes, aportacions societàries.
  • Impost de successions
  • Impost de donacions.

I, igualment, té afectes indirectes sobre altres impostos, com ara l’Impost de patrimoni.

Des d’Euroforo Arasa de Miquel, hem analitzat per a Totsantcugat.cat l’impacte d’aquest nou valor de referència en distintes operacions immobiliàries a l’àmbit de Sant Cugat, amb el fi d’oferir una perspectiva de l’impacte econòmic real que aquesta novetat tindrà per als ciutadans. Podeu llegir l’article complet a la seva web: https://www.totsantcugat.cat/actualitat/societat/mon-immobiliari-2022-iniciat-pujada-impostos_2163021102.html

Euroforo Arasa de Miquel queda a disposició dels seus clients, tant a Barcelona com a les noves oficines de Sant Cugat, per a assistir amb aquesta nova mesura fiscal.

 

Compartir