ÀREES DE PRÀCTICA

MERCANTIL I SOCIETARI

DRET MERCANTIL, SOCIETARI I CONTRACTACIÓ MERCANTIL

  • Assessorament de societats i altres entitats jurídiques.
  • Assessorament en conflictes societaris.
  • Constitució de societats, operacions de capital (ampliacions, reduccions, transformacions societàries, fusions i escissions) i dissolucions i liquidacions societàries.
  • Disseny d’estratègies societàries.
  • Compravenda d’empreses. Realització de la diligència deguda corresponent.
  • Assessorament de l’empresa familiar.
  • Elaboració i assessorament en protocols societaris d’actuació.
  • Assessorament i secretaria de societats.
  • Contractació mercantil: compravendes, contractes de distribució, contractes d’agència, contractes de franquícia i contractes mercantils en general.
  • Procediments davant la jurisdicció mercantil: impugnació d’acords socials, abusos de grups societaris, separació i exclusió de socis.

RESOLGUI ELS SEUS DUBTES

Sol·liciti assessorament sense compromís i des d’Euroforo li oferirem la millor solució.

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

ÀREES DE PRÀCTICA

Litigació/Defensa legal davant de jutjats i tribunals

Negligències professionals i mala praxi

Assistència legal derivada de delictes i faltes

Assessorament fiscal en tots els àmbits

Assessorament de societats i persones físiques en situació d’insolvència

Assistència legal i assessorament i defensa en conflictes conjugals i familiars

Assistència legal i assessorament en disposicions testamentàries i herències

Assistència legal, assessorament i defensa amb relació als drets de propietat, possessió, hipoteques i contractació en general

Assessorament laboral en tots els àmbits

Defensa davant l’Administració pública i urbanisme

Defensa en l’àmbit assegurador de la persona assegurada i de les companyies asseguradores

Assessorament immobiliari, arrendaments

Reclamació per accidents de trànsit i accidents laborals

Defensa i reclamació de danys constructius

Defensa davant de pràctiques bancàries abusives i productes tòxics

Gestió de patrimonis