àrees de pràctica

Gestió del patrimoni familiar

GESTIÓ DE PATRIMONI FAMILIAR

Les empreses familiars han d’afrontar una realitat complexa ja que necessiten resoldre els problemes propis de les relacions intrafamiliars i alhora les qüestions empresarials, en el mercat en el qual operen.

El nostre servei de gestió de patrimoni familiar assisteix a les diferents generacions d’una família per organitzar, administrar i preservar el patrimoni familiar. El seu objectiu fonamental és la gestió eficient d’un patrimoni familiar per preservar-lo en el futur.

El valor i diversificació del patrimoni familiar objecte de gestió pot requerir la intervenció de professionals de diferents àrees del dret, especialment dret de família, societari, fiscal i immobiliari. EUROFORO ADVOCATS pot oferir un servei de gestió de patrimoni familiar multidisciplinari, perquè les decisions adoptades tinguin una visió global i més eficient.

Les actuacions legals més habituals són:

  • Planificació patrimonial per a la preservació, increment i continuïtat del patrimoni familiar.
  • Preparació de protocols familiars i revisió de pactes societaris.
  • Planificació successòria per a la transmissió del patrimoni als membres de les noves generacions.
  • Assistència a les juntes de socis o accionistes en qualitat d’assessors externs i gestió de la secretaria de les companyies que configuren el grup empresarial familiar.

RESOLGUI ELS SEUS DUBTES

Sol·liciti assessorament sense compromís i des d’Euroforo li oferirem la millor solució.

la nostra experiència

ÀREES DE PRÀCTICA

Litigació/Defensa legal davant de jutjats i tribunals

Negligències professionals i mala praxi

Assistència legal derivada de delictes i faltes

Assessorament de Societats

Assessorament fiscal en tots els àmbits

Assessorament de societats i persones físiques en situació d’insolvència

Assistència legal i assessorament i defensa en conflictes conjugals i familiars

Assistència legal i assessorament en disposicions testamentàries i herències

Assistència legal, assessorament i defensa amb relació als drets de propietat, possessió, hipoteques i contractació en general

Assessorament laboral en tots els àmbits

Defensa davant l’Administració pública i urbanisme

Defensa en l’àmbit assegurador de la persona assegurada i de les companyies asseguradores

Assessorament immobiliari. Arrendaments

Reclamació per accidents de trànsit i accidents laborals

Defensa i reclamació de danys constructius

Defensa davant de pràctiques bancàries abusives i productes tòxics