àrees de pràctica

Dret processal

Dret processal

  • Defensa lletrada davant els tribunals de les jurisdiccions civil, penal, contenciosa administrativa o laboral.
  • Assistència jurídica prèvia al litigi, amb intervencions específiques en mediació, conciliació i/o transacció.
  • Assistència lletrada en tràmits d’execució de sentències en actuacions d’ordre judicial i extrajudicial necessàries per a la satisfacció íntegra dels interessos en litigi.
  • Intervenció especialitzada en tot tipus de procediments davant els tribunals arbitrals.

RESOLGUI ELS SEUS DUBTES

Sol·liciti assessorament sense compromís i des d’Euroforo li oferirem la millor solució.

la nostra experiència

ÀREES DE PRÀCTICA

Negligències professionals i mala praxi

Assistència legal derivada de delictes i faltes

Assessorament de Societats

Assessorament fiscal en tots els àmbits

Assessorament de societats i persones físiques en situació d’insolvència

Assistència legal i assessorament i defensa en conflictes conjugals i familiars

Assistència legal, i assessorament en disposicions testamentàries i herències

Assistència legal, assessorament i defensa en relació amb els drets de propietat, possessió, hipoteques i contractació en general

Assessorament laboral en tots els seus àmbits

Defensa davant l’Administració Pública i Urbanisme

Defensa en l’àmbit assegurador tant a l’assegurat com a les companyies asseguradores

Assessorament immobiliari. Arrendaments

Reclamació per accidents de trànsit i accidents laborals

Defensa i reclamació de danys constructius

Defensa davant de pràctiques bancàries abusives i productes tòxics

Gestió de patrimonis