àrees de pràctica

Dret laboral

DRET LABORAL

 • Intervencions davant les fundacions autonòmiques en matèria d’arbitratge, conciliació i mediació, en tot tipus d’assumptes de naturalesa laboral.
 • Intervencions davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social i altres organismes autònoms, relacionades amb les obligacions laborals i de Seguretat Social.
 • Intervencions en actes de conciliació davant les administracions autònomes i/o estatals.
 • Intervencions en expedients de conflictes col·lectius, vagues, etc.
 • Intervencions en expedients de mobilitat geogràfica, individual i col·lectiva.
 • Intervencions en expedients de modificació substancial de condicions de treball de caràcter individual i col·lectiu.
 • Intervencions als jutjats socials, tribunals superiors de justícia, Audiència Nacional, Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional.
 • Intervencions en expedients de regulació d’ocupació de reducció de jornada, suspensió i extinció de contractes.
 • Tot tipus de recursos administratius interposats davant qualsevol administració laboral i/o de Seguretat Social.
 • Diligència deguda laboral i de Seguretat Social.
 • Negociació de convenis col·lectius.
 • Reestructuracions empresarials.

RESOLGUI ELS SEUS DUBTES

Sol·liciti assessorament sense compromís i des d’Euroforo li oferirem la millor solució.

la nostra experiència

ÀREES DE PRÀCTICA

Litigació/Defensa legal davant de jutjats i tribunals

Negligències professionals i mala praxi

Assistència legal derivada de delictes i faltes

Assessorament de Societats

Assessorament fiscal en tots els àmbits

Assessorament de societats i persones físiques en situació d’insolvència

Assistència legal i assessorament i defensa en conflictes conjugals i familiars

Assistència legal i assessorament en disposicions testamentàries i herències

Assistència legal, assessorament i defensa amb relació als drets de propietat, possessió, hipoteques i contractació en general

Defensa davant l’Administració pública i urbanisme

Defensa en l’àmbit assegurador de la persona assegurada i de les companyies asseguradores

Assessorament immobiliari. Arrendaments

Reclamació per accidents de trànsit i accidents laborals

Defensa i reclamació de danys constructius

Defensa davant de pràctiques bancàries abusives i productes tòxics

Gestió de patrimonis