àrees de pràctica

Dret en materia de
Riscos Laborals

Dret en matèria de Riscos Laborals

  • Assessorament en la Creació de Serveis Propis i Mancomunats per a Empreses de determinats sectors i plantilles.
  • Assessorament en la preparació de Concerts amb Serveis Aliens de Prevenció de Riscos Laborals, constitució de Comitès de Seguretat i Salut, investigació d’accidents de treball i altres contingències professionals, etc.
  • Recursos contra Actes d’Infracció aixecades per la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
  • Procediments davant els Jutjats del Social, Tribunals Superiors de Justícia i Tribunal Suprem, derivats d’Actes ferms d’Infracció i Recàrrecs de Prestacions.

RESOLGUI ELS SEUS DUBTES

Demani assessorament sense compromís i des d’EUROFORO li oferirem la millor solució.

la nostra experiència

ÀREES DE PRÀCTICA

Litigació/Defensa legal davant de jutjats i tribunals

Negligències professionals i mala praxi

Assistència legal derivada de delictes i faltes

Assessorament de Societats

Assessorament fiscal en tots els àmbits

Assessorament de societats i persones físiques en situació d’insolvència

Assistència legal i assessorament i defensa en conflictes conjugals i familiars

Assistència legal i assessorament en disposicions testamentàries i herències

Assistència legal, assessorament i defensa amb relació als drets de propietat, possessió, hipoteques i contractació en general

Assessorament laboral en tots els àmbits

Defensa davant l’Administració pública i urbanisme

Defensa en l’àmbit assegurador de la persona assegurada i de les companyies asseguradores

Assessorament immobiliari. Arrendaments

Reclamació per accidents de trànsit i accidents laborals

Defensa i reclamació de danys constructius

Defensa davant de pràctiques bancàries abusives i productes tòxics

Gestió de patrimonis