àrees de pràctica

Dret de la
Seguretat Social

Dret de la Seguretat Social


  • Reclamacions administratives en tot de prestacions periòdiques, pensions temporals i vitalícies, indemnitzacions a preu fet per accidents de treball, malalties professional o malalties comunes, responsabilitat civil derivades de contingències professionals, etc.
  • Procediments judicials davant els Jutjats del Social, Tribunals Superiors de Justícia i Tribunal Suprem derivats de les prestacions i contingències anteriorment esmentades.

RESOLGUI ELS SEUS DUBTES

Demani assessorament sense compromís i des Euroforo li oferirem la millor solució.

la nostra experiència

ÀREES DE PRÀCTICA

Litigació/Defensa legal davant de jutjats i tribunals

Negligències professionals i mala praxi

Assistència legal derivada de delictes i faltes

Assessorament de Societats

Assessorament fiscal en tots els àmbits

Assessorament de societats i persones físiques en situació d’insolvència

Assistència legal i assessorament i defensa en conflictes conjugals i familiars

Assistència legal i assessorament en disposicions testamentàries i herències

Assistència legal, assessorament i defensa amb relació als drets de propietat, possessió, hipoteques i contractació en general

Assessorament laboral en tots els àmbits

Defensa davant l’Administració pública i urbanisme

Defensa en l’àmbit assegurador de la persona assegurada i de les companyies asseguradores

Assessorament immobiliari. Arrendaments

Reclamació per accidents de trànsit i accidents laborals

Defensa i reclamació de danys constructius

Defensa davant de pràctiques bancàries abusives i productes tòxics

Gestió de patrimonis