ÀREES DE PRÀCTICA

DRET BANCARI

DRET BANCARI

  • Defensa de particulars en relació a l’existència de clàusules abusives en contractes subscrits amb entitats bancàries (IRPH, clàusula sòl, interessos de demora, despeses d’hipoteca, venciment anticipat, entre altres).
  • Defensa de particulars i empreses davant d’entitats bancàries en relació a la subscripció d’accions sense haver estat informats de la seva situació econòmica i financera real.
  • Defensa de particulars i empreses davant de les entitats bancàries en relació a productes complexos subscrits sense la informació adequada sobre la seva naturalesa i riscos (permutes financeres, participacions preferents, deute subordinat, targetes revolving, contractes per diferència, entre altres).

RESOLGUI ELS SEUS DUBTES

Sol·liciti assessorament sense compromís i des d’Euroforo li oferirem la millor solució.

la nostra experiència

ÀREES DE PRÀCTICA

Litigació/Defensa legal davant de jutjats i tribunals

Negligències professionals i mala praxi

Assistència legal derivada de delictes i faltes

Assessorament de Societats

Assessorament fiscal en tots els àmbits

Assessorament de societats i persones físiques en situació d’insolvència

Assistència legal i assessorament i defensa en conflictes conjugals i familiars

Assistència legal i assessorament en disposicions testamentàries i herències

Assistència legal, assessorament i defensa amb relació als drets de propietat, possessió, hipoteques i contractació en general

Assessorament laboral en tots els àmbits

Defensa davant l’Administració pública i urbanisme

Defensa en l’àmbit assegurador de la persona assegurada i de les companyies asseguradores

Assessorament immobiliari. Arrendaments

Reclamació per accidents de trànsit i accidents laborals

Defensa i reclamació de danys constructius

Gestió de patrimonis