ÀREES DE PRÀCTICA

DRET ADMINISTRATIU, URBANÍSTIC I ESTRANGERIA

DRET ADMINISTRATIU, URBANÍSTIC I ESTRANGERIA

En l’àmbit del dret administratiu, assessorem a particulars i empreses privades en la seva relació amb les administracions públiques, i a les administracions públiques en el desenvolupament de la seva funció. Amb caràcter general i merament enunciatiu, aquest departament assessora en les àrees següents:

 • Expropiació forçosa.
 • Contractació administrativa.
 • Procediments sancionadors.
 • Autoritzacions i llicències administratives.
 • Expedients de protecció de la legalitat per immissions acústiques (sorolls).
 • Activitat de foment.
 • Aigües, mines, costes, ports, carreteres, patrimoni, etc.
 • Al·legacions i recursos en tots els àmbits de la legalitat administrativa, per via administrativa i davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
 • Dret d’estrangeria, a títol enunciatiu aquesta àrea inclou:
 1. Permisos de residència i treball.
 2. Permisos de residència per arrelament.
 3. Expedients de residència derivats de la Llei 14/2013 (inversors, emprenedors, professionals altament qualificats, investigadors, mobilitat internacional), defensa judicial en cas d’expedients d’expulsió o denegació de residència.

RESOLGUI ELS SEUS DUBTES

Sol·liciti assessorament sense compromís i des d’Euroforo li oferirem la millor solució.

la nostra experiència

ÀREES DE PRÀCTICA

Litigació/Defensa legal davant de jutjats i tribunals

Negligències professionals i mala praxi

Assistència legal derivada de delictes i faltes

Assessorament de Societats

Assessorament fiscal en tots els àmbits

Assessorament de societats i persones físiques en situació d’insolvència

Assistència legal i assessorament i defensa en conflictes conjugals i familiars

Assistència legal i assessorament en disposicions testamentàries i herències

Assistència legal, assessorament i defensa amb relació als drets de propietat, possessió, hipoteques i contractació en general

Assessorament laboral en tots els àmbits

Defensa en l’àmbit assegurador de la persona assegurada i de les companyies asseguradores

Assessorament immobiliari. Arrendaments

Reclamació per accidents de trànsit i accidents laborals

Defensa i reclamació de danys constructius

Defensa davant de pràctiques bancàries abusives i productes tòxics

Gestió de patrimonis