àrees de pràctica

Béns immobles

BÉNS IMMOBLES

  • Assessorament i intervenció directa en transaccions immobiliàries.
  • Assessorament i intervenció en matèria d’arrendaments urbans i rústics, d’habitatges, locals de negoci, residències de temporada, etc.
  • Assessorament i intervenció en operacions d’inversió immobiliària, tant nacionals com estrangeres. Compravenda d’immobles (habitatges, finques, locals de negoci, etc.), contractes d’arres, permutes, etc.
  • Assessorament i intervenció en contractes relatius a l’execució d’obres, edificacions i en contractes d’autopromoció.
  • Gestió integral de cartera d’immobles.

RESOLGUI ELS SEUS DUBTES

Sol·liciti assessorament sense compromís i des d’Euroforo li oferirem la millor solució.

la nostra experiència

ÀREES DE PRÀCTICA

Litigació/Defensa legal davant de jutjats i tribunals

Negligències professionals i mala praxi

Assistència legal derivada de delictes i faltes

Assessorament de Societats

Assessorament fiscal en tots els àmbits

Assessorament de societats i persones físiques en situació d’insolvència

Assistència legal i assessorament i defensa en conflictes conjugals i familiars

Assistència legal i assessorament en disposicions testamentàries i herències

Assistència legal, assessorament i defensa amb relació als drets de propietat, possessió, hipoteques i contractació en general

Assessorament laboral en tots els àmbits

Defensa davant l’Administració pública i urbanisme

Defensa en l’àmbit assegurador de la persona assegurada i de les companyies asseguradores

Reclamació per accidents de trànsit i accidents laborals

Defensa i reclamació de danys constructius

Defensa davant de pràctiques bancàries abusives i productes tòxics

Gestió de patrimonis